MENI

05. sjednica Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH

18.6.2007 10:00 sala 2/II

Dnevni red:


 1. Obraćanje komandanta EUFOR-a, admirala Hans Jochen Witthaur-a;
 2. Verificiranje zapisnika 4. sjednice Zajedničke komisije;
 3. Razmatranje Prijedloga zakona o dopunama Zakona o odbrani (predlagači poslanici-delegati: Momčilo Novaković i Slobodan Šaraba);
 4. Razmatranje Izvještaja o učešću pripadnika Oružanih snaga BiH, policijskih i državnih službenika u opreacijama podrške miru za period 1.9.2006.-28.2.2007. godine (predlagači: Predsjedništvo BiH i Vijeće ministara BiH);
 5. Informacija o stanju sigurnosti u BiH za 2006. godinu (predlagač: Ministarstvo sigurnosti BiH);
 6. Informacija Granične policije BiH o stanju u ovoj instituciji dostavljena po zaključku ZK-e (sačinilac: GP);
 7. Informacija o sjednici Vijeća Fondacije Ženevskog centra za sigurnosnu politiku (GCSP) (sačinilac: Ministarstvo vanjskih poslova BiH);
 8.  Tekuća pitanja:
  - Izvještaj o obavljenoj posjeti Skupštini i institucijama odbrane i sigurnosti R Crne Gore;
  - Informacija o posjeti delegacije Odbora za sigurnost Predstavničkog doma Parlamenta R Češke;
  - Izvještaj o posjeti Operativnoj komandi OS BiH u Butmiru i 6.pbr u Banja Luci;
  - Informacija o održanom sastanku sa predstavnicima Postiplomskog studija za civilno-vojne odnose Mornarice Vojske SAD-a;
  - Informacija o obavljenoj ceremoniji primopredaje baze „Orao“ u Tuzli;
  - Informacija o održanom predavanju o ulozi ZK-e višim oficirima u Trening centru za mirovne operacije – PSOTC;
  - Informacija o posjeti Odbora za vojna pitanja Bundestaga;
  - Informacija o održanoj radionici na Jahorini o temi: „Stanje u oblasti naoružanja i municije u Bosni i Hercegovini“.