MENI

22. сједница Заједничкe комисијe за одбрану и безбједност БиХ

6.6.2008. 9:00 сала 1/I

Дневни ред:


  1. Усвајање записника са 20. сједнице Заједничке комисије;
  2. Разматрање Предлога закона о граничној контроли - прва комисијска фаза (предлагач: Савјет министара БиХ);
  3. Разматрање Предлога закона о измјенама и допунама Закона о полицијским службеницима БиХ друга комисијска фаза (предлагач: Савјет министара БиХ);
  4. Разматрање закључака са 26. сједнице Представничког дома везаних за Информацију о стању безбједности у БиХ за 2007. годину ради израде цјеловитог предлога закључака;
  5. Текућа питања:
    a) Позив за присуство округлом столу о теми: „Грађански и парламентарни надзор над сектором безбједности“, 13.6.008., Бања Лука (организатор: Форум за безбједност и демократију и Фридрих Еберт Штифтунг).

    Напомена: Заједничка комисија за одбрану и безбједност ће прије одржавања 22. сједнице, од 8,00-9,00 сати одржати састанак са Вићензом Кополом, командантом ЕУПМ-а у БиХ о реформи полицијских структура.