MENI

29. sjednica Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH

20.11.2008 sala 1/I

Dnevni red:


 1. Usvajanje zapisnika 26. i 28. sjednice Zajedničke komisije;
 2. Razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o proizvodnji naoružanja i vojne opreme - druga komisijska faza (predlagač: Vijeće ministara BiH);
 3. Izvještaj o provođenju tranzicije u odbrambenom sektoru za mjesec avgust, septembar i oktobar 2008. (podnosilac: Ministarstvo odbrane BiH);
 4. Zahtjev Kolegija Predstavničkog doma PSBiH za ponovnim razmatranjem dopisa Ministarstva vanjskih poslova BiH o predlaganju kandidata za spisak visokih konsultanata za pitanje reforme sigurnosnog sektora;
 5. Tekuća pitanja:
  a)      Poziv predsjedavajućem Zajedničke komisije za prisustvo 55. sjednici Skupštine za evropsku sigurnost i odbranu (Skupštine Zapadnoevropske unije), Pariz, 2.-4. 12.2008.;
  b)      Informacija sa DCAF 17. trening seminara za parlamentarne savjetnike za odbranu i sigurnost zemalja JE, Beograd, 22. - 26. 9. 2008;
  c)      Informacija o održanom sastanku predstavnika Zajedničke komisije sa članovima Političko-sigurnosnog komiteta Vijeća EU, 18. 9. 2008.;
  d)      Informacija o održanom sastanku sa vojno-političkim savjetnikom u Ambasadi SAD-a u BiH, 19. 9. 2008.;
  e)      Informacija o održanom sastanku NATO koordinaciоnog tima Vijeća ministara BiH, Mostar, 19. 9. 2008.;
  f)        Informacija o prisustvu seminaru o temi „OSCE Kodeks ponašanja“, Vlašić, 9.10.2008.;
  g)      Informacija o održanoj radionici o temi „Prijedlozi budžeta institucija odbrambenog i sigurnosnog sektora na nivou BiH za 2009.;
  h)      Informacija o radnoj posjeti Ministratsvu odbrane i strukturama civilne zaštite Republike Austrije, Beč, 23.-25.10.2008;
  i)        Informacija o održanom sastanku NATO koordinaciоnog tima Vijeća ministara BiH, Vlašić, 23.10.2008.;
  j)        Informacija o održanom sastanku sa predstavnicima DCAF-a iz Ženeve, 27.10.2008.