MENI

31. sjednica Zajedničkog povjerenstva za obranu i sigurnost BiH

15.1.2009. 10:00 sala 1/I

Dnevni red:


 1. Verificiranje zapisnika 27., 29. i 30. sjednice Zajedničkog povjerenstva;
 2. Razmatranje Prijedloga zakona o kontroli kretanja oružja i vojne opreme - prva faza u povjerenstvu (predlagatelj: Vijeće ministara BiH);
 3. Razmatranje Prijedloga zakona o graničnoj kontroli – prva faza u povjerenstvu (predlagatelj: Vijeće ministara BiH);
 4. Razmatranje prijedloga zakona o oružju-prva faza u povjerenstvu (predlagatelj: Vijeće ministara BiH);
 5. Razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o proizvodnji naoružanja i vojne opreme - druga faza u povjerenstvu (predlagatelj: Vijeće ministara BiH);
 6. Razmatranje Obavijesti o neovlaštenom postupanju pripadnika SIPA-e (podnositelj: Tajnik Zajedničke službe PSBiH);
 7. Razmatranje Izvješća o radu Zajedničkog povjerenstva za obranu i sigurnost BiH za 2008.
 8. Razmatranje Prijedloga orijentacijskog plana rada Zajedničkog povjerenstva za obranu i sigurnost BiH za 2009.
 9. Tekuća pitanja:
  a.       Informacija o održanoj Konferenciji o temi „Aktualno stanje sigurnosti u BiH“ 18.12.2008. sa prijedlogom zaključaka;
  b.      Informacija o održanom sastanku sa brig.generalom Costanzo Periotto-om, ličnim izaslanikom predsjedavajućeg OSCE-a u Beču za subregionalnu kontrolu naoružanja, 16.12.2008.;
  c.       Informacija o održanom sastanku sa Roger Zakheir-om, pomoćnikom zamjenika Državnog sekretara za obranu SAD-a, 17.12.2008.;
  d.      Informacija o učešću na 18. trening seminaru DCAF-a za parlamentarne savjetnike zemalja jugoistočne Europe, 9.-12.12.2008.