MENI

33. sjednica Zajedničkog povjerenstva za obranu i sigurnost BiH

10.3.2009. sala 1/I

Dnevni red:


 1. Verificiranje zapisnika 32. sjednice Zajedničkog povjerenstva;
 2. Razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o proizvodnji naoružanja i vojne opreme - druga faza u povjerenstvu (predlagatelj: Vijeće ministara BiH);
 3. Razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odbrani BiH – prva faza u povjerenstvu (predlagatelj: Vijeće ministara BiH);
 4. Razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službi u Oružanim snagama BiH – prva faza u povjerenstvu (predlagatelj: Vijeće ministara BiH);
 5. Razmatranje Izvješća o radu Ministarstva obrane BiH za 2008. (predlagtelj: Ministarstvo obrane BiH);
 6. Razmatranje Informacije o izvođenju vježbe „Združeni napor 2009.“ (sačinitelj: Ministarstvo obrane BiH);
 7. Razmatranje Informacije o rješavanju viškova naoružanja i streljiva Oružanih snaga BiH -povjerljivo (sačinitelj: Ministarstvo obrane BiH);
 8. Razmatranje Informacije o hapšenju Vjekoslava Vukovića i poduzetim aktivnostima nakon tog događaja (sačinitelj: Ministarstvo sigurnosti BiH);
 9. Razmatranje Izvješća o održavanju političkih konsultacija između Ministarstva vanjskih poslova BiH i IR Iran, Teheran, 15. – 19. 11. 2008. (predlagatelj: Ministarstvo vanjskih poslova BiH);
 10. Razmatranje Informacije o realiziranom Regionalnom tečaju „Integrirano upravljanje rizicima – izazovi i perspektive razvoja“, Ilidža, 19.- 23. 01. 2009. (sačinitelj: Ministarstvo sigurnosti BiH);
 11. Razmatranje dopunjene Informacije o realiziranju zaključaka sa sastanka članova Zajedničkog povjerenstva za obranu i sigurnost BiH sa članovima Odbora za sigurnost i obranu Skupštine Crne Gore (sačinitelj: Ministarstvo sigurnosti BiH);
 12. Tekuća pitanja:
  a.       Poziv Skupštine Zapadnoevropske Unije za učešće predsjedavajućeg Zajedničkog povjerenstva na kolokviju na temu: „EU/NATO odnosi“, Prag, 11. 3. 2009.;
  b.      Poziv  Skupštine Zapadnoevropske Unije za učešće predsjedavajućeg Zajedničkog povjerenstva na kolokviju na temu: „Civilno-vojna suradnja u upravljanju krizama“, Berlin, 2. 4. 2009.
  c.       Poziv Ministarstva vanjskih poslova za učešće članova Zajedničkog povjerenstva na Okruglom stolu na temu: „Poboljšanje poštivanja vojnopolitičkih obaveza BiH“, Ilidža, 11. i 12. 3. 2009.;
  d.      Informacija o prisustvu Godišnjoj analizi protuminskih akcija Oružanih snaga BiH za 2008., Sarajevo, 21. 1. 2009.;
  e.       Informacija o učešću na regionalnoj ekspertnoj konferenciji o temi: „Partnerstvo za mir - pogodnosti i izazovi za susjedne zemlje“, Tuzla, 22. i 23. 01. 2009.;
  f.        Informacija o održanom sastanku sa generalom Sabato Errico-om, komandantom NATO Stožera u BiH, Sarajevo, 2. 2. 2009.;
  g.       Informacija o inauguracijskoj svečanosti uništenja naoružanja, Vitez, 04. 02. 2009.;
  h.       Informacija o održanom sastanku sa predstavnicima Vojnodiplomatskog kora u BiH, Sarajevo, 5. 2. 2009.;
  i.         Informacija o prisustvu Diskusiji o Nacrtu Procjene planiranja i revizije (PARP) i razvoju partnerskih ciljeva za BiH, Sarajevo, 9. 2. 2009.

  Kako je u međuvremenu Zajedničkom povjerenstvu dostavljen još određeni broj materijala, predlaženo je da se u već ranije predloženi dnevni red uvrste i slijedeće točke:
  A.     Izvješće o radu Vijeća ministara BiH za 2008. u dijelu nadležnosti Zajedničkog povjerenstva za obranu i sigurnost BiH, a po zahtjevu Kolegija Zastupničkog doma PSBiH;
  B.     Informativno razmatranje Odluke o visini, načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za prijevoz na posao i sa posla u institucijama BiH (podnositelj: Upravni odbor Sindikata Granične policije BiH;
  C.     Poziv za učešće u obuci iz oblasti Europske sigurnosne i obrambene politike (ESDP);