MENI

35. sjednica Zajedničkog povjerenstva za obranu i sigurnost BiH

24.3.2009. 10:00 sala 1/I

Dnevni red:


 1. Razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrani BiH – prva faza u povjerenstvu (predlagatelj: Vijeće ministara BiH);
 2. Razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službi u Oružanim snagama BiH – prva faza u povjerenstvu (predlagatelj: Vijeće ministara BiH);
 3. Razmatranje Prijedloga zakona o graničnoj kontroli - prva faza u povjerenstvu (predlagatelj: Vijeće ministara BiH);
 4. Razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Graničnoj policiji BiH- prva faza u povjerenstvu (predlagatelj: Vijeće ministara BiH);
 5. Razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnoj agenciji za istrage i zaštitu -  prva faza u povjerenstvu (predlagatelj: Vijeće ministara BiH);
 6. Razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima BiH – druga faza u povjerenstvu (predlagatelj: Vijeće ministara BiH);
 7. Razmatranje Informacije o rješavanju viškova naoružanja i municije Oružanih snaga BiH - povjerljivo (sačinitelj: Ministarstvo obrane BiH);
 8. Razmatranje Izvješća o radu Vijeća ministara BiH za 2008. u dijelu nadležnosti Zajedničkog povjerenstva za obranu i sigurnost BiH, a po zahtjevu Kolegija Zastupničkog doma PS BiH;
 9. Razmatranje dopunjene Informacije o realiziranju zaključaka sa sastanka članova Zajedničkog povjerenstva za obranu i sigurnost BiH sa članovima Odbora za sigurnost i obranu Skupštine Crne Gore (sačinitelj: Ministarstvo sigurnosti BiH);
 10. Razmatranje Izvješća Izvršne direkcije Komiteta za borbu protiv terorizma o posjeti BiH-i  u periodu 11.-19. 11.2007. (Vijeće ministara BiH i Ministarstvo sigurnosti BiH);
 11. Tekuća pitanja:
  a)      Informacija o obavljenoj posjeti Državnoj agenciji za istrage i zaštitu (SIPA), 5.2. 2009.;
  b)      Informacija o održanom sastanku sa g-dinom Jirzi Sedivi, pomoćnikom Generalnog tajnika NATO-a za obrambenu politiku i planiranje.