MENI

38. sjednica Zajedničkog povjerenstva za obranu i sigurnost BiH

18.5.2009. 9:00 sala 2/I

Dnevni red:


 1. Verificiranje zapisnika 37. sjednice Zajedničkog povjerenstva;
 2. Razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrani BiH - prva faza u Povjerenstvu (predlagatelj: Vijeće ministara BiH);
 3. Razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnoj agenciji za istrage i zaštitu - druga faza u Povjerenstvu (predlagatelj: Vijeće ministara BiH);
 4. Razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Graničnoj policiji BiH- druga faza u Povjerenstvu (predlagatelj: Vijeće ministara BiH);
 5. Razmatranje Programa tranzicije i zbrinjavanja otpuštenog personala Ministarstva obrane BiH i Oružanih snaga BiH „Perspektiva“ (sačinitelj: Ministarstvo obrane BiH);
 6. Razmatranje Informacije o pripremi vježbe „Združeni napor 2009.“ Banja Luka (sačinitelj: Ministarstvo obrane BiH);
 7. a)   Informacija o stanju sigurnosti u BiH u 2008. godini s oznakom „INTERNO“ (sačinitelj: Vijeće ministara BiH - obrađivač Ministarstvo sigurnosti BiH);
  b)  Informacija u svezi realiziranja Zaključaka donesenih povodom rasprave o Informaciji o aktualnoj sigurnosnoj situaciji u BiH s posebnim osvrtom na terorizam na 41. sjednici Zastupničkog doma PSBiH (sačinitelj: Ministarstvo pravde BiH);
 8. Realiziranje Zaključaka sa 37. sjednice Zajedničkog povjerenstva za obranu i sigurnost povodom događaja vezanog za nasilničko ponašanje u dvorištu Suda BiH 21.4.2009. (sačinitelji: Ministarstvo pravde BiH, Ministarstvo sigurnosti BiH, VSTV);
 9. Informacija u vezi  Inicijative Zajedničkog povjerenstva za obranu i sigurnost BiH sa 35. sjednice o pitanjima vezanim za granični prijelaz Klobuk-Zubci /Trebinje/ (sačinitelji: Uprava za neizravno oprezivanje, Vijeće ministara BiH, Ministarstvo sigurnosti BiH, Granična policija BiH);
 10. a)    Dopis Ambasade IR Irana u BiH u svezi s djelovanjem terorističke organizacije;
  b)    Informacija o održanom sastanku sa gospodinom Subhanom, zamjenikom ambasadora IR Iran, održanog 08. 05. 2009.
 11. Tekuća pitanja:
  a)      Informacija o održanom 70. NATO Rose Roth tečaju, Sarajevo, 19.-21.3.2009;
  b)      Izvješće sa parlamentarnog tečaja „Vize i upravljanje granicama“, 31.3.-1.4.2009., Brisel;
  c)      Informacija o sudjelovanju u programu „NATO Tour“, Brisel, 19.-23.2009.;
  d)      Poziv za učešće na Konferenciji parlamentarnih tijela za nadzor obavještajno-sigurnosnih službi Jugoistočne Evrope, 25.-27.5.2009., Sarajevo;
  e)      Poziv OSCE Misije u BiH za učešće na „Strateškom vojno-političkom tečaju“, 12.-16.10.2009., Sarajevo;
  f)       Zamolba OSCE-a i Ministarstva sigurnosti BiH za organiziranjem prezentacije rada Zajedničkog povjerenstva za obranu i sigurnost BiH učesnicima tečaja u oblasti Sigurnosne politike BiH, 19.5.2009., Sarajevo.