MENI

39. сједницa Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ

8.6.2009. 11:00 сала 2/I

Дневни ред:


 1. Верификација записника са 38. сједнице Заједничке комисије;
 2. Разматрање Приједлога закона о измјенама и допунама Закона о контроли спољнотрговинског промета роба и услуга од стратешке важности за безбједност БиХ- друга комисијска фаза (предлагач: Савјет министара БиХ);
 3. Разматрање Приједлога закона о парламентарном војном повјеренику БиХ - друга комисијска фаза (предлагачи посланици-делегати: Шефик Џаферовић, Адем Хускић, Бранко Зрно и Слободан Шараба);
 4. Разматрање Приједлога закона о измјенама и допунама Закона о служби у Оружаним снагама БиХ - друга комисијска фаза (предлагач: Савјет министара БиХ);
 5. Информативно разматрање Иницијативе за давање начелне сагласности за учешће јединица ОСБиХ у мисији „Снаге међународне безбједносне помоћи - ИСАФ“ у Афганистану (сачинилац: Министарство одбране БиХ);
 6. Разматрање допуњеног Програма транзиције и збрињавања отпуштеног персонала Министарства одбране БиХ и Оружаних снага БиХ „Перспектива“ (сачинилац: Министарство одбране БиХ);
 7. Разматрање Информације о учешћу  припадника ОСБиХ у НАТО војним вјежбама у иностранству с посебним освртом на вјежбе у Грузији (сачинилац: Министарство одбране БиХ)
 8. а) Информација о стању безбједности у БиХ у 2008. години (сачинилац: Савјет министара БиХ - обрађивач Министарство безбједности БиХ);
  б) Информација у вези реализације Закључака донесених поводом расправе о Информацији о актуелној безбједносној ситуацији у БиХ с посебним освртом на тероризам на 41. сједници Представничког дома ПСБиХ (сачинилац: Министарство правде БиХ);
 9. Утврђивање Приједлога аутентичног тумачења члана 102. Закона о полицијским службеницима БиХ (са мишљењем Савјета министара БиХ и Министарства безбједности БиХ);
 10. Реализација Закључака са 37. сједнице Заједничке комисије за одбрану и безбједност поводом догађаја везаног за насилничко понашање у дворишту Суда БиХ 21. 04. 2009. године (сачиниоци: Министарство правде БиХ, Министарство безбједности БиХ, ВСТС);
 11. Разматрање Информације у вези  Иницијативе Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ са 35. сједнице о питањима везаним за гранични пријелаз Клобук-Зубци /Требиње/ (сачиниоци:, Савјет министара БиХ, Гранична полиција БиХ, Управа за индиректно опрезивање);
 12. Текућа питања:
  a)      Информација о учешћу на курсу о теми „Безбједносна политика“, Илиџа, 19.05.2009. године;
  b)      Информација о одржаној радионици о малом и лаком наоружању, Међугорје, 13.-15. 05. 2009. године.