MENI

41. сједницa Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ

20.7.2009. 9:00 сала 2/I

Дневни ред:


  1. Верифицикација  записника са 40. сједнице Заједничке комисије;
  2. Разматрање Информација о лишењу слободе у Р Хрватској Вјекослава Вуковића, помоћника министра безбједности и активностима предузетим након тог догађаја (сачиниоци: Министарство безбједности БиХ и Министарство правде БиХ).

 

Напомена: С обзиром да је Дом народа Парламентарне скупштине БиХ, на својој 32. сједници одржаној 13.07.2009.године, одлучио Заједничкој комисији за одбрану и безбједност БиХ вратити на разматрање у комисијску фазу Приједлог закона о контроли сопљнотрговинског промета роба и услуга од стратешке важности за безбједност БиХ ради изјашњавања о одређеним амандманима, предлoжено да се у дневни ред већ заказане 41. сједнице ове Комисије, 20.07.2009.године, уврсти и разматрање наведеног Закона.