MENI

46. sjednica Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH

28.12.2009 10:00 sala 1/I

Dnevni red:


  1. Verificiranje zapisnika 45. sjednice Zajedničke komisije;
  2. Razmatranje Poslovnika o radu parlamentarnog vojnog povjerenika BiH (sačinilac: Parlamentarni vojni povjerenik BiH);
  3. Razmatranje Informacije o izdatim dozvolama za promet oružja, vojne opreme i proizvoda dvojne namjene (sačinilac: Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH);
  4. Zabilješka sa sastanka između članova Kolegija Predstavničkog doma PSBiH, delegacije PSBiH u Parlamentarnoj skupštini NATO sa generalnim sekretarom NATO, g-dinom Anders Fogh Rasmussenom, 27.11.2009. (sačinilac: Ministarstvo vanjskih poslova BiH);
  5. Informacija o sastanku Vijeća EU o vanjskoj politici, 17.11.2009., Brisel (sačinilac: Ministarstvo vanjskih poslova BiH);
  6. Tekuća pitanja:
    a)      Informacija o održanoj radionici o temi „Prijedlozi budžeta institucija odbrambenog i sigurnosnog sektora na nivou BiH za 2010.godinu“, Tuzla 19.-20.11.2009. godine;
    b)      Izvještaj o učešću na regionalnoj konferenciji o temi „Jačanje sigurnosne saradnje za što skoriji pristup Jugoistočne Evrope Evropskoj uniji, Tirana, 7.-8.12.2009.;