MENI

46. sjednica Zajedničkog povjerenstva za obranu i sigurnost BiH

28.12.2009. 10:00 sala 1/I

Dnevni red:


  1. Verificiranje zapisnika 45. sjednice Zajedničkog povjerenstva;
  2. Razmatranje Poslovnika o radu parlamentarnog vojnog povjerenika BiH (sačinitelj: Parlamentarni vojni povjerenik BiH);
  3. Razmatranje Informacije o izdatim dozvolama za promet oružja, vojne opreme i proizvoda dvojne namjene (sačinitelj: Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH);
  4. Zabilješka sa sastanka između članova Kolegija Zastupničkog doma PSBiH, izaslanstva PSBiH u Parlamentarnoj skupštini NATO sa generalnim tajnikom NATO, g-dinom Anders Fogh Rasmussenom, 27.11.2009. (sačinitelj: Ministarstvo vanjskih poslova BiH);
  5. Informacija o sastanku Vijeća EU o vanjskoj politici, 17.11.2009., Brisel (sačinitelj: Ministarstvo vanjskih poslova BiH);
  6. Tekuća pitanja:
    a)      Informacija o održanoj radionici o temi „Prijedlozi proračuna institucija obrambenog i sigurnosnog sektora na nivou BiH za 2010.godinu“, Tuzla 19.-20.11.2009. godine;
    b)      Izvješće o učešću na regionalnoj konferenciji o temi „Jačanje sigurnosne suradnje za što skoriji pristup Jugoistočne Europe Europskoj uniji, Tirana, 7.-8.12.2009.;