MENI

47. сједницa Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ

9.2.2010. 10.00 сала 1/I

Дневни ред:


 1. Верификација записника 46. сједнице Заједничке комисије;
 2. Поновно разматрање Извјештаја о раду и Државне агенције за истраге и заштиту (СИПА) за девет мјесеци 2009. са изјашњењем, у складу са смјерницама 69. сједнице Представничког дома ПСБиХ (сачинилац: Државна агенција за истраге и заштиту);
 3. Извјештај о раду Министарства одбране БиХ за 2009. (сачинилац: Министарство одбране БиХ);
 4. Информација о могућем ангажовању јединица Оружаних снага БиХ у мисији „Снаге међународне безбједносне помоћи ИСАФ у Афганистану“ (сачинилац: Министарство одбране БиХ); 
 5. Разматрање нове Информације о рјешавању вишкова наоружања, муниције и минско-експлозивних средстава“, са степеном заштите „ПОВЈЕРЉИВО“ (сачинилац: Министарство одбране БиХ);
 6. Разматрање Извјештаја о раду Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ за 2009. годину;
 7. Разматрање:
  а)  Обавијештења о одговору Заједничког колегија ПСБиХ у вези са планирањем и одржавањем семинара;
  б)  Приједлог Оријентационог радног плана Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ за 2010. годину;
 8. Текућа питања:
  а)   Информација о одржаном састанку са члановима Одбора за одбрану Представничког дома Парламента Чешке Републике, Сарајево, 15.12.2009.;
  б)   Поновно разматрање Извјештаја о учешћу на регионалној конференцији о теми „Јачање безбједносне сарадње за што скорији приступ Југоисточне Европе Европској унији, Тирана, 7.-8.12.2009.;
  ц)   Информација о одржаном састанку са бриг.ген. Сабато Ериком, командантом НАТО Штаба у Сарајеву и бриг.ген Џоном Буллардом, 11.1.2010., Сарајево;
  д)   Информација о одржаном састанку са Урлихом Хајдером, директором Одјела за безбједносну сарадњу ОСБС Мисије у БиХ, 18.11.2010., Сарајево;
  е)   Позив упућен Бранку Зрни, предсједавајућем Заједничке комисије, за присуство Другој међународној конференцији о институцији омбудсмена оружаних снага, 25.-28.4.2010., Беч;
  ф)  Позив за судјеловање једног представника Заједничке комисије у „Мил то Мил“ БиХ-10130 Програму ветерана (ФАМ), 7.-13.3.2010., Вашингтон.