MENI

49. сједницa Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ

29.3.2010. 10:00 сала 1/I

Дневни ред:


  1. Верификација записника са 48. сједнице Заједничке комисије;
  2. Разматрање Извјештаја о раду Парламентарног војног повјереника БиХ за период октобар-децембар 2009. године (предлагач: Парламентарни војни повјереник БиХ);
  3. Разматрање Извјештаја о раду Савјета министара БиХ за 2009. годину у дијелу надлежности  Заједничке комисије за одбрану и безбједност (предлагач: Савјет министара БиХ);
  4. Информација о активностима на изради „Прегледа одбране“ (сачинилац: Министарство одбране БиХ);
  5. Поновно разматрање Извјештаја о раду Државне агенције за истраге и заштиту (СИПА) за девет мјесеци 2009. са изјашњењем, у складу са смјерницама 69. сједнице Представничког дома ПСБиХ (сачинилац: Државна агенција за истраге и заштиту);
  6. Текућа питања:
       - Информација о одржаном састанку са Њ.Е.амбасадорицом К Данске.