MENI

51. сједницa Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ

4.5.2010. 10:00 сала 1/I

Дневни ред:


 1. Верификација записника 49. и 50. сједнице Заједничке комисије;
 2. Разматрање Приједлога закона о измјенама и допунама Закона о служби у Оружаним снагама БиХ - прва комисијска фаза (предлагач: посланик Нико Лозанчић);
 3. Поновно разматрање Извјештаја о раду Државне агенције за истраге и заштиту (СИПА) за девет мјесеци 2009. године са изјашњењем, у складу са смјерницама 69. сједнице Представничког дома ПСБиХ (сачинилац: Државна агенција за истраге и заштиту);
 4. Обавјештење Граничне полиције БиХ у вези са протестом Удружења грађана „Повратак и одрживи опстанак“ Бијељина о постављању обиљежја Р Србије у зони одговорности Јединице Граничне полиције Бијељина (сачинилац: Гранична полиција БиХ);
 5. Разматрање Извјештаја о раду Независног одбора као независног тијела полицијске структуре у БиХ за 2009. годину (сачинилац: Независни одбор);
 6. Информација о активностима Канцеларије парламентарног војног повјереника БиХ за прва три мјесеца 2010. године (сачинилац: Парламентарни војни повјереник БиХ);
 7. Давање мишљења и евентуалних приједлога и примједби на текст Нацрта закона о парламентарном надзору у области одбране, безбједности и обавјештајно - безбједносних послова (сачинилац: Заједничка комисија за надзор над радом ОБА-е БиХ);
 8. Информација о предузетим активностима од стране Министарства одбране БиХ везаним за транзицију персонала (сачинилац: Министарство одбране БиХ);
 9. Извјештај са радионице о теми “Имплементација Споразума о коначном располагању свим правима и обавезама на покретној имовини која ће служити за потребе одбране” (сачинилац: Министарство одбране БиХ);
 10. Текућа питања:
  a)      Информација о посјети Парламенту и надлежним институцијама Р Румуније, 14.-16. 4.2010. године
  b)      Посјета делегације Заједничке комисије Хрватском сабору.