MENI

53. сједницa Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ

15.6.2010. 10.00 сала 2/II

Дневни ред:


  1. Верификација записника 52. сједнице Заједничке комисије;
  2. Разматрање Приједлога закона о допунама Закона о служби у Оружаним снагама БиХ - прва комисијска фаза (предлагачи: посланици Клуба СДА);
  3. Разматрање Информације о стању безбједности у БиХ у 2009. години (подносилац: Министарство безбједности БиХ);
  4. Разматрање Информације у вези активности на изради „Прегледа одбране“ (подносилац: Министарство одбране БиХ);
  5. Текућа питања.