MENI

56. сједница Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ

12.7.2010. 12:00 Плава сала

Дневни ред:


 1. Верификација записника 54. и 55. сједнице Заједничке комисије,
 2. Разматрање приједлога мјера у вези са терористичким нападом у Бугојну, 27.06.2010.
 3. Текућа питања:
  а) Информација и одржаном петом семинару о теми „Безбједносна политика БиХ“, Сарајево, 18. – 27. 05. 2010.
  б) Информација о посјети чланова Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ институцијама Републике Хрватске, Загреб, 10.и11.06.2010.
  ц) Информација о одржаном састанку са Френком Боландом, директором Директората за Планирање Штаба НАТО-а у Бриселу, Сарајево, 15. 06. 2010.
  д) Информација о учешћу у раду Основног командно-штабног курса, ПСОТЦ, Бутмир, 21. 06. 2010.
  е) Информација о одржаном састанку са представницима СЕЕСАЦ-а и Канцеларије УНДП-а у Сарајеву, Сарајево, 22. 6. 2010.
  ф) Информација о одржаној Конференцији о теми: „Парламентарни надзор безбједносног сектора: Позитивна искуства и примјери парламентарних комисија за безбједност у Југоисточној Европи“, Сарајево, 27. – 29. 6. 2010.


Допуна дневног реда

-  Информација о акцији „Свјетлост“ (подносилац: Министарство безбједности БиХ);
- Приједлог закона о допунама Закона о служби у Оружаним снагама БиХ – прва комисијска фаза (предлагач – Представнички дом ПС БиХ);