MENI

57. сједницa Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ

27.7.2010. 10:00 сала 1/I

Дневни ред:


  1. Верификација записника 56. сједнице Заједничке комисије,
  2. Разматрање Приједлога закона о парламентарном надзору у области одбране, безбједности и обавјештајно-безбједносних послова – прва комисијска фаза (предлагач: Заједничка комисија за надзор над радом Обавјештајно-безбједносне агенције БиХ);
  3. Разматрање Приједлога закона о допунама Закона о служби у Оружаним снагама БиХ – друга комисијска фаза (предлагач: Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ);
  4. Информација о стању безбједности у БиХ за период јануар-март 2010. године (сачинилац: Министарство безбједности БиХ);
  5. Информација о допису Министарства безбједности БиХ Уједињеним народима поводом проглашења појединих организација из БиХ повезаним са терористичким организацијама и стављању ван снаге документа који изазива правну несигурност грађана и институција у БиХ (сачинилац: Министарство безбједности БиХ);
  6. Информација Министарства одбране БиХ о обавезама Босне и Херцеговине за приступање Акционом плану за чланство у НАТО (МАП);
  7. Информација о активностима рада Канцеларије парламентарног војног повјереника БиХ за период од 01. 04. 2010. до 30. 06. 2010. године;
  8. Текућа питања.