MENI

2. сједница Заједничкe безбједносно-обавјештајнe комисија за надзор над радом Обавјештајно-безбједн

16.4.2007. 11:00 сала 2/II

Дневни ред:

  1. Усвајање записника са Конститутивне сједнице Комисије,
  2. Предлог радног плана Комисије за 2007. годину,
  3. Упознавање са активностима и начином сигурносне провјере,
  4. Утврђивање текста Изјаве којом се чланови Комисије обавезују на чување и заштиту тајних података, информација и докумената,
  5. Разматрање материјала Радио телевизија «Q» д.о.о. – Високо,
  6. Текућа питања.