MENI

11. sjednica Zajedničke sigurnosno-obavještajne komisije za nadzor nad radom Obavještajnо-sigurnosne

31.7.2008 11:00 sala 2/II

Dnevni red:


 1. Usvajanje zapisnika sa 10. sjednice Komisije,
 2. Razmatranje realizacije ranije donesenih zaključaka Komisije,
 3. Razmatranje žalbi na rješenja o odbijanju zahtjeva za izdavanje sigurnosne dozvole:
  a) Sulejmana Salihagića
  b) Stjepana Muse
  c) Dragana Stupara
  d) Esada Ramića
  e) Burak Enesa
  f) Đukić Vlade.