MENI

16. sjednica Zajedničke komisije za nadzor nad radom Obavještajno-sigurnosne agencije BiH

17.3.2009 11:00

Dnevni red:


 1. Usvajanje zapisnika sa 15. sjednice Komisije,
 2. Razmatranje realizacije ranije donesenih zaključaka,
 3. Informacija Obavještajno-sigurnosne agencije BiH o aktuelnoj sigurnosnoj situaciji u BiH,
 4. Izvještaj glavnog inspektora o osnovanim žalbama podnesenim protiv Obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine za period od 01.  07. – 31. 12. 2008. godine,
 5. Izvještaj sa sastanka sa ambasadorom Republike Mađarske,
 6. Izvještaj sa sastanka sa ambasadorom Republike Bugarske,
 7. Izvještaj sa sastanka sa ambasadorom Kraljevine Norveške,
 8. Izvještaj sa sastanka sa komandantom NATO štaba u Sarajevu,
 9. Izvještaj sa sastanka sa direktorom OSCE-a
 10. Donošenje odluke o sastavu Radne grupe koja će učestvovati u pripremi Konferencije parlamentarnih tijela u Jugoistočnoj Evropi za nadzor nad radom obavještajnih službi,
 11. Aktivnosti Komisije

  Napomena: u skladu sa Zakonom o OSABiH sjednice Komisije su zatvorene za javnost osim, ukoliko Komisija ne odluči drugačije.