MENI

28. сједницa Заједничке комисије за надзор над радом Обавјештајно-безбједносне агенције БиХ

12.4.2010. 12.00 сала 2/II

Дневни ред:


  1. Усвајање записника 27. сједнице Комисије,
  2. Разматрање реализације раније донесених закључака,
  3. Радни материјал Закона о парламентарном надзору у области одбране безбједности и обавјештајно-безбједносних послова са Информацијом о одржаној Радионици у Чапљини,
  4. Извјештај о одржаном оснивачком састанку Координационог радног тијела парламентарних тијела за надзор над радом обавјештајно-безбједносних служби земаља југоисточне Европе,
  5. Активности Комисије.

    Напомена: У складу са одредбама Закона о ОБАБиХ, сједнице Комисије су затворене за јавност, осим уколико Комисија не одлучи другачије.