MENI

12. сједницa Заједничке комисије за економске реформе и развој

21.7.2009. 12:45 Плава сала

Дневни ред:


  1. Усвајање Записника са 11. сједнице Заједничке комисије;
  2. Анализа проведбе усвојених закључака Заједничке комисије;
  3. Документ Агенције за унапређење страних инвестиција у БиХ „Како Босну и Херцеговину учинити атрактивнијом за страна улагања“;
  4. Позив за сарадњу USAID Пројекта јачања Парламента у Босни и Херцеговини;
  5. Текућа питања    

Напомена: Постоји могућност да у дневни ред буде уврштен материјал у вези с финансијском кризом и рецесијом – који је, према информацијама, у припреми у Вијећу министара БиХ, а у складу са усвојеном иницијативом посланика Славка Јовичића и Садика Бахтића.