MENI

13. сједницa Заједничке комисије за економске реформе и развој

14.9.2009. 12.30 сала 2/II

Дневни ред:


  1. Усвајање Записника са 12. сједнице Заједничке комисије;
  2. Предлог закона о попису становништва, домаћинстава и станова у Босни и Херцеговини 2011. године (предлагач: Вијеће министара БиХ);
  3. Материјали Савјета министара БиХ -  Информација о усвојеним мјерама за ублажавање негативних ефеката глобалне економске кризе у Босни и Херцеговини;
  4. Текућа питања