MENI

78. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH

25.5.2010 10:00 Bijela sala

Dnevni red:


 1. Usvajanje Zapisnika 77. sjednice Predstavničkog doma;
 2. Poslanička pitanja:
  a) Komentari na dobivene odgovore,
  b) Nova poslanička pitanja; 
 3. Zahtjev poslanika Martina Raguža za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sukobu interesa po hitnom postupku, u skladu sa članom 127. Poslovnika, zakon broj: 01-02-9-35-1/10 od 14. 5. 2010.;
 4. Zahtjev Privremene komisije za pripremu Prijedloga zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2011. za razmatranje Prijedloga zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2011., po hitnom postupku, u skladu sa članom 127. Poslovnika, zakon broj: 01-02-9-37/10 od 24. 5. 2010.; 
 5. Zahtjev poslanika Kluba SDA za razmatranje Prijedloga zakona o dopunama Zakona o službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine, po skraćenom postupku, u skladu sa članom 126. Poslovnika, zakon broj: 01-02-8-36/10 od 21. 5. 2010.;
 6. Prijedlog zakona o autorskim i srodnim pravima, predlagač: Vijeće ministara BiH, zakon broj: 01,02-02-2-5/10, od 18.1.2010. (drugo čitanje) - odgođeno izjašnjavanje na 77. sjednici Doma; 
 7. Prijedlog zakona o kolektivnom ostvarivanju autorskih i srodnih prava, predlagač: Vijeće ministara BiH, zakon broj: 01,02-02-2-4/10, od 18.1.2010. (drugo čitanje) - odgođeno izjašnjavanje na 77. sjednici Doma; 
 8. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine, predlagač: Vijeće ministara BiH, zakon broj: 01,02-02-7-11/10, od 28.1.2010. (drugo čitanje) – odgođeno izjašnjavanje na 77. sjednici Doma;
 9. Prijedlog zakona o promociji malih i srednjih preduzeća i preduzetništva u BiH, predlagač: Vijeće ministara BiH, zakon broj: 01,02-02-4-12/10, od 28.1.2010. (drugo čitanje); 
 10. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti tajnih podataka, predlagač: Vijeće ministara BiH, zakon broj: 01,02-02-8-19/10, od 4.2.2010., s Izvještajem Zajedničke komisije za nadzor nad radom Obavještajno-sigurnosne agencije BiH; 
 11. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine, predlagač: poslanik Niko Lozančić, zakon broj: 01-02-8-24/10, od 23.3.2010., s Izvještajem Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH; 
 12. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, predlagači: poslanici Kluba SDP, zakon broj: 01-02-5-31/10, od 21.4.2010. (prvo čitanje);
 13. Prijedlog revidirane strategije Bosne i Hercegovine za provođenje Aneksa VII. Dejtonskog mirovnog sporazuma, predlagač: Vijeće ministara BiH, Prijedlog broj: 01-37-310/10, od 15.2.2010. (drugo čitanje); 
 14. Prijedlog strategije za razvoj sporta u Bosni i Hercegovini,predlagač: Vijeće ministara BiH, Prijedlog broj: 01,02-35-372/10, od 24.2.2010. (drugo čitanje);
 15. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o polaganju pravosudnog ispita u Bosni i Hercegovini (zakon u prvom čitanju); 
 16. Godišnji izvještaj Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine za 2009.godinu, materijal broj: 01,02-03-50-3-646/10, od 7.5.2010.; 
 17. Izvještaj o radu Upravnog odbora Izvozno-kreditne agencije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu, materijal broj: 01,02-50-3-514/10, od 1.4.2010. (odgođena rasprava na 77. sjednici);
 18. Izvještaj o zaštiti ličnih podataka u Bosni i Hercegovini, materijal broj: 01,02-50-3-595/10, od 22. 4.2010.; 
 19. Izvještaj o radu Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) za 2009. godinu, sa Izjašnjenjem o određenim pitanjima (prijedlog za uvrštavanje: Zajednička komisija za odbranu i sigurnost BiH, akt broj: 03/1-50-3-503,51/10, od 4.5.2010.); 
 20. Davanje saglasnosti za ratifikaciju:
  a)    Sporazuma o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Komisije Evropskih zajednica u vezi s horizontalnim programom o nuklearnoj sigurnosti i zaštiti od zračenja, u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć u 2008. godini,
  b)    Sporazuma o vojnom grantu između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Turske, Provedbenog protokola o finansijskoj pomoći između Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine i Generalštaba Republike Turske i Logističkog provedbenog protokola između Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine i Generalštaba Republike Turske,
  c)    Sporazuma o financiranju i projektu između KfW-a, Frankfurt na Majni i Bosne i Hercegovine i Javnog preduzeća „Elektroprivrede Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ d.d Mostar (EP HZHB) – Projekat Dopunske mjere za Vjetroelektranu Mesihovina,
  d)    Evropske povelje o regionalnim i manjinskim jezicima – Strasbourg 5.11.1992. (kraj)

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Ambasade SAD-a u BiH koju implementira Misija OSCE-a u BiH.