MENI

2. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH

16.3.2007 14:00 Bijela sala

Dnevni red:

  1. Izbor delegata u stalne komisije Doma naroda;
  2. Izbor delegata iz Doma naroda u zajedničke komisije Doma naroda i Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH.(kraj)

 

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Ambasade SAD-a u BiH koju implementira Misija OSCE-a u BiH.