MENI

19. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH

23.7.2008 12:00 Bijela sala

Dnevni red:


 1. Odgovori na delegatska pitanja i delegatska pitanja;
 2. Usvajanje zapisnika 17. i 18.sjednice Doma naroda;
 3. Zahtjev Predstavničkog doma za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH, po hitnom postupku u skladu s članom 122. Poslovnika Doma naroda;
 4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o udruženjima i fondacijama BiH  (drugo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH;
 5. Prijedlog okvirnog zakona o srednjem stručnom obrazovanju i obuci u Bosni i Hercegovini (drugo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH;
 6. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima BiH (drugo čitanje), predlagač Vijeće ministara BiH;
 7. Prijedlog zakona o dopunama Zakona o upravnim sporovima (prvo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH;
 8. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o finansiranju političkih stranaka (prvo čitanje), predlagači: delegati Ilija Filipović, Mladen Ivanić i Alma Čolo;
 9. Prijedlog zakona o prestanku važenja Zakona o flaširanim pitkim vodama BiH (prvo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH;    
 10. Zahtjev Zajedničke komisije za administrativne poslove za razmatranje Prijedloga odluke o izmjenama Odluke o organizaciji Sekretarijata Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, po hitnom postupku, u skladu s članom 122. Poslovnika Doma naroda;
 11. Izvještaj Zajedničke komisije za usaglašavanje teksta o Prijedlogu zakona o  Fiskalnom vijeću  BiH;
 12. Izvještaj o radu Centralne izborne komisije BiH za 2007. godinu;
 13. Izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH o izvršenoj reviziji u 2006. godini sljedećih institucija:
  a.      Ministarstva odbrane BiH
  b.       Ministarstva finansija i trezora BiH.
 14. Godišnja platforma o obavještajno-sigurnosnoj politici, podnosilac: Predsjedništvo BiH;
 15. Imenovanje ombudsmena u Instituciju ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine (prijedlog liste Ad hoc komisije za imenovanje tri ombdusmena u Instituciju ombudsmena za ljudska prava BiH);
 16. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Republike Turske o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i imovinu;
 17. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Konvencije o zaštiti evropskih divljih vrsta i prirodnih staništa;
 18. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o kreditu između Bosne i Hercegovine i BAWAG  P.S.K. BANK FUR ARBEIT UND WIRTSCHAFT UND OSTERREICHISCHE POSTSPARKASSE AKTIENGESELLSCHAFT – Projekat nabavke medicinske opreme za Kantonalnu bolnicu 'Safet Mujić' Mostar;
 19. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o kreditu između Bosne i Hercegovine i BAWAG  P.S.K. BANK FUR ARBEIT UND WIRTSCHAFT UND OSTERREICHISCHE POSTSPARKASSE AKTIENGESELLSCHAFT – Projekat nabavke medicinske opreme za Dom zdravlja Mostar;
 20. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o kreditu između Bosne i Hercegovine i BAWAG  P.S.K. BANK FUR ARBEIT UND WIRTSCHAFT UND OSTERREICHISCHE POSTSPARKASSE AKTIENGESELLSCHAFT za Projekat nabavke medicinske opreme za Kliničku bolnicu Mostar;
 21. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Memoranduma o razumijevanju između Vijeća ministara BiH i Vlade Kanade o Kanadskom projektu u primarnoj zdravstvenoj zaštiti na Balkanu;
 22. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Memoranduma o razumijevanju između Vijeća ministara BiH i Vlade Kanade o Kanadskom projektu za mlade i zdravlje na Balkanu;
 23. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Programa finansijske saradnje između Vijeća ministara BiH i Ministarastva industrije, turizma i trgovine Kraljevine Španije;
 24. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Makedonije o saradnji u zaštiti od prirodnih i drugih katastrofa;
 25. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Kraljevine Norveške o finansiranju rekonstrukcije i obnove fasade zgrade Parlamentarne skupštine BiH;
 26. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o kreditu između Bosne i Hercegovine i Bank Austria Creditanstalt AG – projekat izgradnje vodosnabdjevanja u općini Srbac. (kraj)

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Ambasade SAD-a u BiH koju implementira Misija OSCE-a u BiH.