MENI

21. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH

17.9.2008 11:00 Bijela sala

Dnevni red:


 1. Odgovori na delegatska pitanja i delegatska pitanja;
 2. Usvajanje zapisnika 19. i 20. sjednice Doma naroda;
 3. Glasanje o Zaključku delegata Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Ilije Filipovića, br:02-50-1-16-17/08, od 15.5.2008., razmatranog na 17. sjednici Doma naroda;
 4. Zahtjev Vijeća ministara BiH za razmatranje Prijedloga zakona o dopunama Zakona o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje po skraćenom postupku, u skladu s članom 121. Poslovnika;
 5. Zahtjev Vijeća ministara BiH za razmatranje Prijedloga zakona o izmjeni Zakona o klasifikaciji djelatnosti u Bosni i Hercegovini po skraćenom postupku, u skladu s članom 121. Poslovnika;
 6. Prijedlog zakona o dopunama Zakona o upravnim sporovima (drugo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH;
 7. Prijedlog zakona o prestanku važenja Zakona o flaširanim pitkim vodama BiH (drugo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH;
 8. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost (prvo čitanje), predlagač: delegat Mladen Ivanić;
 9. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o službenom glasilu Bosne i Hercegovine (prvo čitanje), predlagač: Predstavnički dom;
 10. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o carinskoj politici Bosne i Hercegovine, (prvo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH;
 11. Godišnji izvještaj Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH za 2007. godinu;
 12. Izvještaj o radu za 2007 godinu i Plan poslovanja za 2008.javnog preduzeća NIO „Službeni list BiH“;
 13. Informacija o izdatim dozvolama za promet oružja, vojne opreme i proizvoda dovojne namjene za 2007. godinu;
 14. Prijedlog Vijeća ministara BiH za imenovanje člana Komisije za koncesije Bosne i Hercegovine;
 15. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o ekonomskoj saradnji između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Slovačke Republike;
 16. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Slovačke Republike o unapređenju i uzajamnoj zaštiti ulaganja;
 17. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Aneksa Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Kraljevine Norveške o finansiranju projekta u korist pravosuđa i/ili sudova i tužilaštava u Bosni i Hercegovini;
 18. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Protokola između Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine – Granične policije - i Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske – Ravnateljstva policije - o provođenju mješovitih patrola uz zajedničku državnu granicu;
 19. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Protokola između Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine – Granične policije i Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske – Ravnateljstva policije o službenom tranzitu preko državnog područja druge ugovorne stranke u cilju postupanja na vlastitom državnom području;
 20.  Davanje saglasnosti za ratifikaciju Protokola između Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine – Granične policije - i Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske – Ravnateljstva policije - o upućivanju službenika za vezu;
 21. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Protokola između Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine – Granične policije  - i Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske – Ravnateljstva policije - o osnivanju zajedničkih grupa za suzbijanje kriminaliteta;
 22. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Finalnih akata Regionalne konferencije za radioveze za planiranje digitalnog zemaljskog radiodifuznog servisa u dijelovima Regiona 1 i 3, u frekvencijskom opsegu od 174 do 230 MHz (RRC 06) i 470-862 MHz (RRC-06);
 23. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Konvencije o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divljih životinja i biljaka (CITES);
 24. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Konvencije o zaštiti i promoviranju različitih kulturnih izraza;
 25. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Dopune člana 1. Konvencije o zabrani ili ograničenju upotrebe određenih vrsta konvencionalnog oružja (CCW);
 26. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Memoranduma o razumijevanju između Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine i Regionalnog ureda Svjetske zdravstvene organizacije za Evropu;
 27. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o kreditu između Bosne i Hercegovine, koju zastupa Ministarstvo finansija i trezora BiH, i RAIFFEISEN ZENTRALBANK ŐSTERREICH AKTIENGESELLSCHAFT – Razvoj sistema vodosnabdijevanja u općini Laktaši. (kraj)

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Ambasade SAD-a u BiH koju implementira Misija OSCE-a u BiH.