MENI

19. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

16.1.2002

Dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika sa 17. i 18. sjednice Predstavničkog doma,
 2. Poslanička pitanja i odgovori,
 3. Izvještaj zajedničke komisije o postizanju Sporazuma o jedinstvenom tekstu Zakona o industrijskom vlasništvu u Bosni i Hercegovini,
 4. Izvještaj Komisije za ljudska prava, imigraciju, izbjeglice i azil o usaglašavanju prijedloga zaključaka u Izvještaju o posjetama jednom broju opština,
 5. Prijedlog zakona o Pravobranilaštvu Bosne i Hercegovine (drugo čitanje),
 6. Prijedlog zakona o slobodnim zonama u Bosni i Hercegovini (drugo čitanje),
 7. Prijedlog zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine (prvo čitanje),
 8. Prijedlog zakona o autorskom pravu i srodnim pravima u Bosni i Hercegovini (prvo čitanje),
 9. Prijedlog zakona o zaštiti potrošača u Bosni i Hercegovini (prvo čitanje),
 10. Prijedlog zakona o upravnim sporovima Bosne i Hercegovine (prvo čitanje),
 11. Davanje saglasnosti za ratifikaciju:
  a)    Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Republike Austrije o unapređenju i zaštiti investicija,
  b)    Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Italije o podsticaju i zaštiti investicija,
  c)    Ugovora između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o saradnji i međusobnoj pomoći u carinskim pitanjima,
  d)    Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Republike Slovenije o recipročnom unapređenju i zaštiti investicija,
  e)    Rimskog statuta Međunarodnog krivičnog suda,
  f)     Konvencije Ujedinjenih naroda protiv transnacionalnog organizovanog kriminala,
  g)    Protokola protiv krijumčarenja migranata kopnenim, morskim i vazdušnim putem, kojim se dopunjuje Konvencija Ujedinjenih naroda protiv transnacionalnog organizovanog kriminala,
  h)    Protokola za sprečavanje, zaustavljanje i kažnjavanje trgovine ljudima, naročito ženama i djecom, kojim se dopunjuje Konvencija Ujedinjenih naroda, protiv transnacionalnog organizovanog kriminala,
  i)     Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Švajcarskog Federalnog Vijeća o međunarodnom drumskom prevozu putnika i roba,
  j)     Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Mađarske 
  ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih isprava,
  k)    Sporazuma između države Kuvajt i Bosne i Hercegovine o potpisivanju i recipročnoj zaštiti investicija,
  l)     Ugovora o slobodnoj trgovini između Bosne i Hercegovine i Republike Slovenije.

 

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Ambasade SAD-a u BiH koju implementira Misija OSCE-a u BiH.