MENI

6. sjednica Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (03.02. i 05.03.1998.)

3.2.1998. 13:30

Dnevni red:

  1. Prijedlog zakona o zastavi Bosne i Hercegovine,
  2. Prijedlog zakona o carinskim tarifama Bosne i Hercegovine,
  3. Ratificiranje Sporazuma o zajmu između IFADA odnosno Međunarodnog fonda za razvoj poljoprivrede i Bosne i Hercegovine,
  4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o putnim ispravama Bosne i Hercegovine
  5. Prijedlog zakona o uslovima i načinu ostvarivanja prava i dužnosti zastupnika u vršenju njihovih dužnosti, na cijeloj teritoriji BiH,
  6. Prijedlog zakona o uvjetima i načinu, postupka mjerodavnih državnih pravosudnih tijela u vezi sa kažnjavanjem ratnih zločinaca,
  7. Program realiziranje Bonskih dokumenata.

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Veleposlanstva SAD-a u BiH koju implementira Misija OESS-a u BiH.