MENI

9. сједница Представничког дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине

18.5.1998. 10:45

Дневни ред:

  1. Приједлог Закона о грбу Босне и Херцеговине
  2. Приједлог Закона о политици директних страних улагања у Босни и Херцеговини
  3. Давање сугласности на Споразум о успостављању Међудржавног вијећа за сурадњу између Босне и Херцеговине и Републике Хрватске
  4. Давање сугласности на Споразум између Владе САД и Владе Босне и Херцеговине о економској, техничкој и сродној помоћи за Босну и Херцеговину
  5. Расправа о потреби доношења Закона о избјеглим и расељеним особама
  6. Заступничка питања.

Пленарне сједнице домова Парламентарне скупштине БиХ дигитално се снимају од 22.5.2007. а њихово директно праћење посредством web презентације доступно је од 20.2.2008. Систем за дигитално снимање и пренос сједница донација је Амбасаде САД-а у БиХ коју имплементира Мисија ОЕБС-а у БиХ.