MENI

7. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

6.3.1998 11:00

Dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika sa 5. i 6. sjednice Doma,
 2. Prijedlog zakona o politici direktnih stranih ulaganja u Bosni i Hercegovini,
 3. Prijedlog zakona o zastavi Bosne i Hercegovine,
 4. Davanje saglasnosti na sporazume izmedu Bosne i Hercegovine, Svjetske i Evropske banke

             a) Sporazum o prirodnom gasu
             b) Sporazum o pomoći Bosni i Hercegovini
             c) Sporazum o projektu hitne rekonstrukcije elektroprivrednog sistema,

 5. Davanje saglasnosti na Konvenciju zabrane upotrebe, skladištenja proizvodnje i prijenosa protivpješadijskih mina i o njihovom uništavanju,
 6. Delegatska pitanja.

             

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Ambasade SAD-a u BiH koju implementira Misija OSCE-a u BiH.