MENI

12. sjednica Vijeća nacionalnih manjina BiH

18.5.2010 12:00 sala 2/II

Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika 11. sjednice;
  2. Informacija domaćih i medunarodnih organizacija o aktivnostima koje provode po pitanjima nacionalnih manjina;
  3. Uspostava saradnje između Vijeća nacionalnih manjina BiH i domaćih i međunarodnih NVO-a;
  4. Tekuća piatanja.