MENI

13. sjednica Vijeća nacionalnih manjina BiH

6.7.2010 11:00 sala 2/II

Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika 12. sjednice;
  2. Usvajanje prijedloga memoranduma o saradnji sa domacim i medjunarodnim NVO;
  3. Plan putovanja studijske posjete Republici Hrvaskoj;
  4. Prijedlog Zajedničkoj komisija za ljudska prava, prava djeteta, mlade, imigraciju, izbjeglice, azil i etiku  Pralamentarne skupštine BiH, o produženju mandata članovima Vijeća nacionalnih manjina BiH;
  5. Razno