MENI

5. sjednica Vijeća nacionalnih manjina BiH

30.1.2009 11:00 sala 2/II

Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika 4. sjednice Vijeća nacionalnih manjina BiH;
  2. Usvajanje Poslovnika o radu Vijeća nacionalnih manjina BiH;
  3. Usvajanje plana za monitoring Akcionog plana o obrazovnim potrebama Roma i ostalih nacionalnih manjina u BiH;
  4. Usvajanje plana za studijske posjete Zagreb i Beograd;
  5. Priprema za održavanje okruglog stola na temu "Položaj nacionalnih manjina u BiH"
  6. Razno