MENI

6. sjednica Vijeća nacionalnih manjina BiH

15.4.2009. 11:00 sala 1/I

Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika 5. sjednice Vijeća nacionalnih manjina BiH;
  2. Usvajanje Zapisnika od 27.02.2009. - monitoring Akcionog plana o obrazovnim potrebama Roma i ostalih nacionalnih manjina u BiH, posjeta Ministarstvu obrazovanja i nauke Federacije BiH, Mostar;
  3. Priprema za održavanje okruglog stola na temu "Položaj nacionalnih manjina u BiH";
  4. Razno:
    - obilježavanje 08. aprila Svjetski dan Roma;