MENI

7. sjednicа Vijeća nacionalnih manjina BiH

8.6.2009 sala 2/I

Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika 6. sjednice Vijeća nacionalnih manjina BiH;
  2. Informacija Ministarstva za ljudska prava o reviziji Akcionog plana;
  3. Informacija o monitoringu Akcionog plana u Kantonu Sarajevo;
  4. Informacija o formiranju Vijeća nacionalnih manjina u Federaciji BiH;
  5. Razno.