MENI

9. sjednica Vijeća nacionalnih manjina BiH

23.11.2009 11:00 sala 2/I

Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika 7. i 8. sjednice Vijeća nacionalnih manjina BiH;
  2. Imformacija o realizaciji budzeta Vijeca nacionalnih manjina ( finansije);
  3. Informacija sa monitoringa Akcionih planova;
  4. Pripreme za posjetu Beogradu;
  5. Razno