MENI

14. sjednica Vijeća nacionalnih manjina BiH

17.9.2010 11:00 sala 1/I

Dnevni red:


  1. Usvajanje zapisnika 13. sjednice Vijeća nacionalnih manjina BiH;
  2. Informacija o studijskoj posjeti Savjetu nacionalnih manjina Republike Hrvatske;
  3. Informacija o aktivnostima na izradi Strategije za rješavanje pitanja nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini;
  4. Informacija o Memorandumu o saranji sa domaćim i međunarodnim organizacijama i Vijeća nacionalnih manjina BiH
  5. Plan studijske posjete Savjetu nacionalnih manjina Republike Srbije.