MENI

15. sjednica Vijeća nacionalnih manjina BiH

4.11.2010. 11:30 sala 2/II

Dnevni red:


  1. Usvajanje zapisnika 14. sjednice Vijeća nacionalnih manjina BiH;
  2. Priprema izrade Plana rada i finansijskog plana za 2011.godinu;
  3. Informacija o podnošenju nove tužbe Evropskom sudu za ljudska prava;
  4. Plan studijske posjete Savjetu nacionalnih manjina Republike Srbije;
  5. Razno:
    -  Informacija o pristiglim dopisima vezano za potpisivanje Memoranduma o saradnji između Vijeća nacionalnih manjina BiH i domaćih i međunarodnih organizacija u BiH koje se bave pitanjima zaštite prava pripadnika nacionalnih manjina;
    -  Informacija o dopisu OSCE-a o sudjelovanju u Projektu „Kaleidoscope: Upoznajmo se! Nacionalne manjine u BiH“.