MENI

16. sjednica Vijeća nacionalnih manjina BiH

21.1.2011. 11:00 sala 2/II

Dnevni red:


  1. Usvajanje zapisnika 15. sjednice Vijeća nacionalnih manjina BiH;
  2. Razmatranje izvještaja o radu Vijeća nacionalnih manjina BiH;
  3. Priprema izrade Plana rada za 2011.godinu;
  4. Razno