MENI

17. сједницa Савјета националних мањина БиХ

19.5.2011. 12:00 сала 2/II

Дневни ред:


  1. Усвајање записника 16. сједнице Савјета националних мањина БиХ;
  2. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Савјета националних мањина БиХ;
  3. Информација о активностима на пројекту „ Стратегија за рјешавање проблема националних мањина Босне и Херцеговине “, извјестилац Дерво Сејдић, представник ОСЦЕ;
  4. Информација о активностима везаним за потписивање Меморандума о сарaдњи са домаћим и међународним организацијама;
  5. Разно.