MENI

17. sjednica Vijeća nacionalnih manjina BiH

5.9.2011. 10:00 sala 2/II

Dnevni red:


  1. Usvajanje zapisnika 16. sjednice Vijeća nacionalnih manjina BiH;
  2. Razmatranje i usvajanje Izvješća o radu Vijeća nacionalnih manjina BiH;
  3. Informacija o aktivnostima na projektu „Strategija za rješavanje problema nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine “, izvjestilac Dervo Sejdić, predstavnik OSCE;
  4. Informacija o aktivnostima vezanim za potpisivanje Memoranduma o saradnji sa domaćim i međunarodnim organizacijama;
  5. Razno.