MENI

20. сједницa Савјета националних мањина БиХ

25.1.2012. 12:00 Плава сала

Дневни ред:


  1. Усвајање записника 19. сједнице Савјета националних мањина БиХ;
  2. Информација о учешћу представника Савјета националних мањина БиХ у раду Привремене Заједничке комисије оба дома за спровођење пресуде Европског суда за људска права у Старзбуру у предмету Сејдић и Финци против Босне и Херцеговине- Вехид Шехић;
  3. Информација о Јавном позиву за кандидовање у чланство Савјета националних мањина БиХ;
  4. Разно