MENI

2. sjednica Vijeća nacionalnih manjina BiH

21.10.2013 12:00 sala 2/I

Dnevni red:


  1. Usvajanje zapisnika sa Konstituirajuće sjednice Vijeća nacionalnih manjina BiH;
  2. Razmatranje Prijedloga poslovnika o radu Vijeća nacionalnih manjina BiH u skladu sa važećom Odlukom o osnivanju Vijeća nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 38/06, 93/08 i 53/09);
  3. Razmatranje Prijedloga Radnog plana Vijeća nacionalnih manjina BiH za 2013. i 2014. godine;
  4. Razmatranje  inicijative za dopunu  Poslovnika oba doma Parlamentarne skupštine BiH (da Vijeće nacionalnih manjina BiH bude ovlašteni predlagač zakona);
  5. Razmatranje stanja budžeta Vijeća nacionalnih manjina BiH do kraja 2013. god;
  6. Informacija o aktivnostima na projektu „Strategija za rješavanje problema nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine“;
  7. WEB prezentacija članova Vijeća nacionalnih manjina BiH– dostavljanje biografije;
  8. Razno.