MENI

4. sjednica Vijeća nacionalnih manjina BiH

27.12.2013 12:00 sala 2/II

Dnevni red:


  1. Usvajanje zapisnika s 3. sjednice Vijeća nacionalnih manjina BiH;
  2. Usvajanje Poslovnika Vijeća nacionalnih manjina BiH na osnovu saglasnosti Predstavničkog doma sa 58. sjednice, održane 5. decembra 2013. godine i Doma naroda sa 34. sjednice, održane 16. decembra 2013. godine;
  3. Razmatranje Prijedloga izmjene i dopune Odluke o osnivanju Vijeća nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 38/06, 93/08 i 53/09);
  4. Razmatranje pristiglih odgovora na upite Vijeća nacionalnih manjina BiH sa 1. sjednice;
  5. Inicijativa za izradu Izvještaja ocjene položaja nacionalnih manjina u BiH;
  6. Razno.