MENI

6. sjednica Vijeća nacionalnih manjina BiH

15.4.2014 13:00 sala 1/I

Dnevni red:


 1. Usvajanje zapisnika sa 5. sjednice Vijeća nacionalnih manjina BiH;
 2. Obilježavanje 8. aprila Svjetskog dana Roma;
 3. Razmatranje žalbe upućene od pripadnika slovenačke i italijanske nacionalne manjine
 4. Status izrade pojedinačnih izvještaja o položaju nacionalnih manjina u BiH;
 5. Razno:
  - Informacija o pristiglim dopisima i odgovorima na upite Vijeća nacionalnih manjina BiH
  - Informacija o planiranim sastancima članova Vijeća nacionalnih manjina BiH
  - Informacija o saopštenju za javnost
  - Informacija o status promjene Odluke o osnivanju Vijeća nacionalnih manjina BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 38/06, 93/08 i 53/09)