MENI

7. sjednica Vijeća nacionalnih manjina BiH

8.7.2014 14:00 Plava sala

Dnevni red:


  1. Usvajanje zapisnika sa 6. sjednice Vijeća nacionalnih manjina BiH;
  2. Status izrade pojedinačnih izvještaja o položaju nacionalnih manjina u BiH;
  3. Informacija o statusu Strateške platforme za rješavanje pitanja nacionalnih manjina u BiH;
  4. Razno.