MENI

8. sjednica Vijeća nacionalnih manjina BiH

5.9.2014 12:00 sala 1/I

Dnevni red:


  1. Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice Vijeća nacionalnih manjina BiH;
  2. Status izrade pojedinačnih izvještaja o položaju nacionalnih manjina u BiH;
  3. Informacija o statusu Strateške platforme za rješavanje pitanja nacionalnih manjina u BiH;
  4. Razno.