MENI

9. sjednica Vijeća nacionalnih manjina BiH

27.10.2014 13:00 Plava sala

Dnevni red:


  1. Usvajanje zapisnika sa 8. sjednice Vijeća nacionalnih manjina BiH;
  2. Razmatranje inicijative Udruženja žena Romkinja „Bolja budućnost“ Tuzla;
  3. Informacija o statusu Strateške platforme za rješavanje pitanja nacionalnih manjina u BiH;
  4. Status izrade pojedinačnih izvještaja o položaju nacionalnih manjina u BiH;
  5. Razno:
    - Informacija o finansiranju udruženja nacionalnih manjina iz sredstava Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH
    - Odgovori na zahtjeve upućene od strane Vijeća nacionalnih manjina BiH.