MENI

11. sjednica Vijeća nacionalnih manjina BiH

19.3.2015 12:00 Plava sala

Dnevni red:  1. Usvajanje zapisnika sa 10. sjednice Vijeća nacionalnih manjina BiH;
  2. Razmatranje Izvještaja o ocjeni položaja nacionalnih manjina u BiH;
  3. Razmatranje Analize rodne ravnopravnosti u prijemu i radu Vijeća nacionalnih manjina Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Savjeta nacionalnih manjina Narodne skupštine Republike Srpske i Vijeća nacionalnih manjina Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine – Analiza Udruženja žena Romkinja „Bolja budućnost“ Tuzla
  4. Razno